Rút ngắn thời gian giải quyết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Theo yêu cầu mới đây được bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, khi nhận hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách liên quan đến việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, BHXH yêu cầu địa phương rút ngắn thời hạn giải quyết không quá 1 ngày làm việc. Ngoài ra bảo hiểm xã hội ở các địa phương cần xác nhận các danh sách theo quy định 23 về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động đang gặp khó khăn trong mùa dịch.

Gồm có danh sách NLĐ tham gia công tác đào tạo, danh sách NLĐ tạm ngưng thực hiện hợp đồng lao động, hay còn gọi là nghỉ việc không hưởng lương, danh sách các NLĐ ngừng việc, danh sách NLĐ bị sa thải do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, danh sách NLĐ được chủ doanh nghiệp đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất. Thời gian giải quyết các chính sách nói trên không quá 1 ngày làm việc, trong trường hợp hồ sơ bị thiếu hoặc có sai sót thì phải chuyển lại ngay để bổ sung hoàn thiện.

Công văn ban hành về việc rút ngắn thời gian hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Công văn ban hành về việc rút ngắn thời gian hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp

Đây là yêu cầu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Tại Công văn số 2218/BHXH-TST, ban hành ngày 26.7. Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ). Và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhằm khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội (BHXH). Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với NLĐ và NSDLĐ. BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh. Thành phố trực thuộc T.Ư phân công lãnh đạo. Viên chức chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để đôn đốc. Hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH giải quyết các chính sách. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ NSDLĐ đào tạo. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

Những danh sách nằm trong diện hỗ trợ

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương xác nhận các danh sách theo quy định tại Quyết định số 23. Về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Gồm: danh sách NLĐ tham gia đào tạo. Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Nghỉ việc không hưởng lương.

Danh sách NLĐ ngừng việc. Danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Danh sách NLĐ được người NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động). Danh sách NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Những danh sách nằm trong diện hỗ trợ

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện.

Đơn giản hóa và giảm thời gian giải quyết hồ sơ

Với các giải pháp giảm thời gian giải quyết hồ sơ; đơn giản hoá thủ tục; đa dạng hình thức nộp hồ sơ; tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, làm thêm giờ,… ngành BHXH Việt Nam đã và đang đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến với NLĐ và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Kết quả, đến ngày 16.7, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện xong chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng 0% (từ tháng 7.2021 đến tháng 6.2022) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 375.000 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng trên 11,2 triệu lao động với số tiền tạm tính khoảng 4.322 tỉ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *