Vì sao thực hiện đổi thẻ CCCD gắn chip đồng bộ trên cả nước?

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an)...