Thị trường ghi nhận dòng tiền vào các quỹ cổ phiếu thế giới cao nhất trong 10 tuần

Vừa qua các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã lần lượt đón nhận...