SMC muốn huy động 200 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu

Với hơn 32 năm đào tạo và phát triển cùng 16 năm Cổ phần hoá...