Ngân hàng triển khai chính sách giảm lãi suất, miễn phí trả chậm cho chủ thẻ tín dụng

Lãi suất thẻ tín dụng được hiểu là khoản tiền sinh ra khi chủ thẻ...