Nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp quyết định sự “tồn vong”

Nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp quyết định sự “tồn vong” của chính doanh nghiệp đó. Quản lý tài chính doanh nghiệp có vai trò lập kế hoạch tài chính, đưa ra các quyết định đầu tư và tài trợ, kiểm soát hoạt động và tình trạng của doanh nghiệp thông qua kiểm soát dòng tiền. Tiền, tài sản và cơ sở vật chất của công ty càng được sử dụng có hiệu quả. khi doanh nghiệp có những nguyên tắc quản lý tài chính càng chặt chẽ và hợp lý.

Thông thường các công ty lớn có thể thuê một kế toán hoặc nhà phân tích kinh doanh để xử lý việc này. Các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ thường tiến hành phân tích tài chính của riêng họ. Tuy nhiên, bất kể quy mô doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào, doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính chúng tôi kể dưới đây.

Bênh cạnh nhuận lại đều ẩn chứa nhiều rủi ro

Bênh cạnh nhuận lại đều ẩn chứa nhiều rủi ro
Bênh cạnh nhuận lại đều ẩn chứa nhiều rủi ro

Mỗi quyết định đầu tư hay tài trợ của doanh nghiệp bên cạnh kỳ vọng vào lợi nhuận lại đều ẩn chứa nhiều rủi ro. Vậy nên, việc chấp nhận mức độ rủi ro và kiểm soát rủi ro như thế nào. Để đảm bảo việc đầu tư vẫn thu lại được lợi nhuận ở mức cao. Là một trong những nguyên tắc mà bất cứ nhà quản trị tài chính nào cũng phải soi xét kỹ lưỡng.

Giá trị tăng hay giảm của tiền tệ

Khi doanh nghiệp quyết định phân bổ một khoản tiền lớn. Bên cạnh chi phí cơ hội dĩ nhiên phải gánh, doanh nghiệp còn bị tác động. Bởi giá trị tăng hay giảm dần theo thời gian do các yếu tố về lạm phát,…

Tác động của mức ưu đãi thuế

Tất cả các khoản tiền nào bạn kiếm được cũng sẽ bị đánh thuế. Bạn cần phải xem xét các tác động thuế liên quan cho mỗi khoản đầu tư. Cho nên lưu ý nên đến các khoản thuế là một nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp đáng lưu ý tiếp theo. Có thể lấy ví dụ cùng là quyết định đầu tư vào xây dựng nhà xưởng. Một loại tài sản cố định doanh nghiệp có thể sẽ phải đối mặt với lựa chọn mức ưu đãi thuế. Hoặc ưu đãi thuế sử dụng đất, tài nguyên ở những địa phương khác nhau. Đôi lúc chính sách thuế ưu đãi của địa phương sẽ là đòn bẩy giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Song cũng có thể sẽ tác động theo chiều ngược lại.

Đòn bẩy từ vốn vay và vốn CSH là yếu tố quan trọng

Đòn bẩy từ vốn vay và vốn CSH là yếu tố quan trọng
Đòn bẩy từ vốn vay và vốn CSH là yếu tố quan trọng

Sẽ có nhiều rào cản nếu chỉ sử dụng lượng vốn có giới hạn của chủ sở hữu. Để đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tối ưu hóa lợi nhuận, vốn vay hay đòn bẩy tài chính. Đây sẽ là một yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh song. Đồng thời nếu sử dụng không hiệu quả nó cũng là gánh nặng tương ứng cho bản thân doanh nghiệp. Việc duy trì các khoản dự phòng có thể giúp bạn phòng ngừa rủi ro. Quản lý tác động của thiệt hại. Hãy đảm bảo rằng những rủi ro tài chính bất ngờ không làm hỏng mục tiêu dài hạn và an ninh tài chính của doanh nghiệp. Vì thế đây là một nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp bạn cần quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *