Các ngân hàng liên tục huy động vốn từ phát hành trái phiếu

Từ cuối tháng 7 đến nay, lãi suất huy động VND của các ngân hàng...