Ngân hàng đẩy mạnh dịch vụ cho vay online

Trong bối cảnh nhiều tỉnh thành, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội...