Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Hublot chọn Novak Djokovic làm đại sứ thương hiệu

Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Hublot coi việc chọn vận động viên quần vợt...