Trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế tại Afghanistan giá vàng thế giới có thể đi lên

Trước những cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng kinh tế tại Afghanistan, nguy cơ...

Yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá vàng trong thời gian tới

Với sự biến động của giá vàng trong thời gian qua, rất nhiều nhà đầu...