Dịch vụ tài chính ở Việt Nam đang thay đổi vì các giải pháp công nghệ mới

Giao dịch không dùng tiền mặt tại Việt Nam hiện nay tăng 75,2%. Tỷ lệ...