Lợi nhuận của ngân hàng chững lại vì giảm mạnh lãi vay

Câu chuyện nóng trong thời gian qua về việc nhiều ngân hàng thương mại không...