Nam A Bank triển khai chương trình miễn giảm phí chậm thanh toán thẻ tín dụng

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến đời sống và thu nhập của người dân,...