SHB chuyển nhượng vốn điều lệ tại SHB Finance cho Ngân hàng Krungsri Thái Lan

Vừa qua, SHB đã ký thỏa thuận bán 100% vốn tại SHB Finance cho “đại...