Kinh doanh chứng khoán phái sinh cần bao nhiêu vốn?

Điều kiện về vốn để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh là điều luật mới đây của nhà nước. Theo điều luật mới ban hành thì một số công ty môi giới, kinh doanh chứng khoán đều phải đáp ứng nghiêm ngặt một số điều kiện nhất định. Trong đó có cả việc phải đáp ứng ký quỹ đồng thời đủ vốn điều lệ nhất định mới được cấp giấy chứng nhận kinh doanh.

Điều này nhằm lọc bớt những công ty không đủ điều kiên tham gia môi giới chứng khoán. Từ đó đảm bảo được yếu tố giao dịch an toàn hơn cho sàn chứng khoán phái sinh trong tương lai. Chính vì thế những công ty muốn đủ điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh phải đủ điều kiện tối thiểu về vốn. Mời các bạn cùng đọc bài sau để nắm được quy định cụ thể nhé.

Điều kiện về vốn để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh

Công ty chứng khoán phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về vốn điều lệ; vốn chủ sở hữu mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Cụ thể, theo Điều 4, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Công ty chứng khoán phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về vốn điều lệ; vốn chủ sở hữu thì mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên
Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên

Cụ thể, đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh. Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ; có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên. Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh. Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ; có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 600 tỷ đồng trở lên.

Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 250 tỷ đồng trở lên. Trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh; tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

4 công ty chứng khoán đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận

Theo đó, các công ty chứng khoán được cấp là CTCP Chứng khoán có 4 công ty. Gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS); CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI); CTCP Chứng khoán Vndirect (VND) và CTCP Chứng khoán MB (MBS). Các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh mà 4 công ty trên được phép thực hiện gồm. Môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tưvấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)

UBCK nêu rõ trongquá trình hoạt động, các công ty phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Còn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ; thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho CTCP Chứng khoán VNDirect.  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Và CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *