Trường hợp phải từ chối nhận lệnh của khách hàng

Các trường hợp thành viên giao dịch phải từ chối nhận lệnh của khách hàng. . Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021. Thông tư có khá nhiều điều quan trọng và hướng đãn cụ thể một một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Nó chủ yế nói về thị trường chứng khoán phái sinh và chứng khoán phái sinh.

Nội dung chính của thông tư này đó là quy định rõ về việc giao dịch chứng khoán phái sinh. Trong đó có hướng dẫn cụ thể các trường hợp thành viên giao dịch phải từ chối nhận lệnh khách hàng trong các trường hợp cụ thể. Điều này làm tăng tính an toàn cho thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh. Để nắm được các trường hợp cụ thể đó mời các bạn theo dõi bài viết sau của chúng tôi nhé.

Các trường hợp thành viên giao dịch phải từ chối nhận lệnh của khách hàng

Đây là một trong những quy định mà thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh và nhà đầu tư chứng khoán phái sinh cần lưu ý. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2021. Ngày 12/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC. Nó hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Theo quy định liên quan đến việc nhận, thực hiện lệnh, xác nhận kết quả giao dịch tại Điều 7 Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thì thành viên giao dịch phải từ chối nhận lệnh của khách hàng trong trường hợp sau:

Đây là một trong những quy định mà thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh và nhà đầu tư chứng khoán phái sinh cần lưu ý
Đây là một trong những quy định mà thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh và nhà đầu tư chứng khoán phái sinh cần lưu ý
  • Thứ nhất, lệnh không có đầy đủ thông tin về khách hàng. Ngày giao dịch, thời gian nhận lệnh, tài khoản giao dịch, ngày giao dịch. Mã chứng khoán phái sinh giao dịch, phương thức giao dịch, loại lệnh. Khối lượng giao dịch và giá giao dịch theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • Thứ hai, khách hàng chưa ký quỹ đầy đủ, trừ các giao dịch đối ứng.
  • Thứ ba, lệnh vượt quá giới hạn lệnh theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Hoặc lệnh dẫn tới vị thế của khách hàng trên tài khoản đó vượt quá giới hạn vị thế theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Quy định về nhận lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh

– Hệ thống giao dịch của Sở chỉ nhận lệnh từ thành viên giao dịch

– TVGD có trách nhiệm kiểm soát lệnh đặt của mình. Và của khách hàng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định

– Sở GDCK sẽ từ chối lệnh đặt:

+ Nếu tài khoản đặt lệnh không nằm trong danh sách tài khoản của TTLKCK gửi

+ Theo yêu cầu phong tỏa tài khoản của TTLKCK

Quy định về nhận lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh
Quy định về nhận lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh

– Lệnh giao dịch của các nhà đầu tư được khớp với nhau trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. Sau khi lệnh được khớp. Nhà đầu tư được coi là đã tham gia hợp đồng chứng khoán phái sinh. Có đầy đủ quyền và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đó.

– Trước khi đặt lệnh giao dịch, trong thời gian nắm giữ. Vị thế và khi thực hiện hợp đồng. Nhà đầu tư phải bảo đảm mức ký quỹ duy trì theo yêu cầu của thành viên bù trừ.

– Nhà đầu tư phải bảo đảm vị thế trên tài khoản giao dịch trong giới hạn vị thế. Theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán. Trường hợp vượt giới hạn vị thế. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giao dịch đối ứng để giảm vị thế. Bổ sung ký quỹ (nếu cần thiết) trong thời hạn theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *