VietinBank (CTG) công bố kế hoạch phát hành 1.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong đợt 7

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán CTG) vừa cho biết sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 7 năm 2021. Cụ thể, VietinBank sẽ phát hành trái phiếu trong đợt 7 này với 1.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu có mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi được áp dụng cho toàn bộ thời hạn của trái phiếu và sử dụng công thức tham chiếu lãi suất + 1% / năm. Trước đó,

VietinBank cũng đã công bố kế hoạch huy động trái phiếu cho các đợt 4, 5 và 6. Tuy nhiên, thời gian đáo hạn của trái phiếu của những đợt phát hành này lên đến 15 năm với lãi suất cố định 6,7% / năm cho cả kỳ hạn trái phiếu, nên chỉ trong tháng 7/2021 ngân hàng này đã công bố 4 đợt liên tiếp trái phiếu kỳ hạn 15 và 10 năm.Tổng mức huy động được là 1.850 tỷ đồng.

Trái phiếu sẽ được bán trực tiếp cho nhà đầu tư

Trái phiếu sẽ được VietinBank bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Trái phiếu sẽ được VietinBank bán trực tiếp cho nhà đầu tư

Theo hội đồng quản trị của ngân hàng, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động; thực hiện cho vay nền kinh tế. Từ đó tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7 hoặc tháng 8/2021. Trái phiếu sẽ được bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Tiền lãi được trả định kỳ 1 lần/năm vào ngày thanh toán lãi. Phương thức phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu. Tiền lãi được trả định kỳ 1 lần/năm vào ngày thanh toán lãi.

Theo SSI, trong nửa đầu năm nay, 15 ngân hàng thương mại phát hành 68,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn bình quân 3,37 năm và lãi suất bình quân chỉ 4,3%/năm. Trong đó, có đến 56,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 83% tổng trái phiếu ngân hàng phát hành nửa đầu năm 2021 là kỳ hạn 2-3 năm có lãi suất cố định từ 3-4,2%/năm, trả lãi hàng năm. Trái phiếu ngân hàng có lãi suất phát hành khá sát với lãi suất tiền gửi nên không hấp dẫn đối với nhà đầu tư, ngoại trừ các trái phiếu tăng vốn cấp 2 có lãi suất cao hơn hẳn lãi suất tiền gửi.

VietinBank hút tiền từ trái phiếu

VietinBank phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3 thu về 100 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm. Lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng 0,8%/năm. Lãi suất tham chiếu ở đây là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng được công bố của 4 ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tại ngày xác định lãi suất.

VietinBank phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3 thu về 100 tỷ đồng
VietinBank phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3 thu về 100 tỷ đồng

Trong 2 đợt phát hành riêng lẻ trước; VietinBank chào bán 1.585 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư tổ chức.  Ngân hàng này cũng có kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2021. Tương đương 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia ra làm 2 đợt. Đợt một từ quý II đến quý III, đợt hai từ quý III đến quý IV.

Đợt 1, ngân hàng sẽ chào bán 80 triệu trái phiếu với tổng giá trị 8.000 tỷ đồng. Phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm . Đồng thời phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong đợt 2, VietinBank dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần với lãi suất thay đổi. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 8 năm (Trái phiếu 2129) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (Trái phiếu 2131) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *