BHXH giải quyết cho người lao động như thế nào khi doanh nghiệp phá sản

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp, hàng loạt biến thể mới được phát hiện gây tổn thất rất lớn cho xã hội, trong tình trạng giãn cách xã hội kéo dài, rất nhiều doanh nghiệp không có doanh thu trong thời gian dài. Trong khi đó các khoản chi trả như tiền lương, tiền mặt bằng, kho bãi,… vẫn phải trả khiến nhiều doanh nghiệp đang lâm nguy không còn nguồn tài chính để trụ vững. Điều đó dẫn đến tình trạng sa thải hàng loạt nhân viên khiến người lao động mất việc làm, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã phá sản khi không thể trụ được trong mùa dịch.

Câu hỏi đặt ra là đối với những doanh nghiệp còn nợ tiền đóng BHXH thì người lao động khi được cho thôi việc có được giải quyết theo chế độ hay không?. Câu trả lời là có, nhà nước đảm bảo quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH lâu dài cho người lao động, cụ thể nếu người lao động có nguyện vọng hưởng BHXH 1 lần thì cơ quan BHXH sẽ tính tổng thời gian giải quyết trước đó với thời gian đóng bổ sung để chi trả cho người lao động.

Người lao động được hưởng BHXH 1 lần nếu chưa đóng đủ 20 năm

BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH. Đối với NLĐ tại các doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền đóng BHXH. Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Có tình trạng các đơn vị sử dụng lao động phá sản không đóng đủ BHXH. Dẫn đến NLĐ không được giải quyết chế độ. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. BHXH Việt Nam hướng dẫn, đối với người hưởng mà thời gian tham gia BHXH. Nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH vẫn chưa đủ 20 năm thì giải quyết hưởng chế độ BHXH 1 lần. Theo quy định tại điểm a, khoản 1. Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

người lao động
Người lao động được hưởng BHXH 1 lần nếu chưa đóng đủ 20 năm

Đối với người hưởng theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội. Về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH 1 lần với người lao động. Thì cũng giải quyết như trên. Để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho NLĐ. BHXH Việt Nam cho hay, đối với trường hợp có thời gian tham gia BHXH. Nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng mà đủ 20 năm trở lên. Thì chưa giải quyết hưởng BHXH 1 lần (trừ một trong các trường hợp sau: ra nước ngoài để định cư. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế).

Bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH bổ sung

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung đủ. Thì cơ quan BHXH ghi nhận và bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH bổ sung. Trường hợp người lao động tiếp tục có nguyện vọng hưởng BHXH 1 lần. Cơ quan BHXH tính gộp thời gian đã giải quyết trước đó với thời gian đóng bổ sung. Để xác định lại mức hưởng mới theo quy định luật BHXH. Về điều chỉnh tiền lương tại thời điểm giải quyết điều chỉnh. Và trừ đi mức hưởng được tính lại tương ứng với thời gian hưởng đã được tính. Bao gồm cả thời gian đã làm tròn (nếu có) để chi trả bổ sung cho người lao động.

người lao động
Bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH bổ sung

Vẫn được giải quyết lương hưu khi đến độ tuổi nghỉ hưu

Về việc giải quyết hưởng lương hưu. Cơ quan BHXH giải quyết đối với người lao động đủ điều kiện về tuổi. Và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng BHXH. Để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Đồng thời xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương từng thời kỳ để chi trả bổ sung cho người lao động kể từ thời điểm hưởng.

Về chế độ tử tuất, giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân khi NLĐ có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên theo quy định tại điều 66, luật BHXH năm 2014, hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên. Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà không lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần.

Để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho người lao động, BHXH nêu rõ: chưa giải quyết hưởng trợ cấp tuất đối với người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH), có thân nhân đủ điều kiện và đề nghị hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *