BHXH Việt Nam yêu cầu Bộ Y tế nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT

Cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, vừa có đề xuất hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, theo đó, đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện lên 50% so với 30% như ban đầu. Mức tăng này áp dụng cho những hộ nghèo, với những hộ cận nghèo, mức tăng từ 25% lên 30%, và với những hộ còn lại, mức tăng ít nhất là từ 10% lên 20%. Đây là một yêu cầu cần thiết để mục tiêu có 95% dân số tham gia BHYT tại Việt Nam.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện tại cả nước có khoảng 88 triệu người đã tham gia bảo hiểm y tế, nhưng chỉ có 2,5 triệu người là nông dân, lâm nghiệp, có mức thu nhập trung bình tham gia bảo hiểm y tế. Còn nhiều địa phương vẫn chưa có người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng này, có thể kể đến như Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tau, Cà Mau, Bạc Liêu, Lạng Sơn, Hòa Bình,… Để đạt được mục tiêu 95% dân số tham gia BHYT vào năm 2025 thì bắt buộc Chính phủ phải nâng mức hỗ trợ tiền để các hộ dân có mức thu nhập thấp có thể tham gia.

Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT và BHXH tự nguyện

BHYT
Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT và BHXH tự nguyện

Ngày 11.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN cho biết. Vừa có đề xuất hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT). Và BHXH tự nguyện cho người tham gia. Theo BHXH Việt Nam. Cả nước có gần 88 triệu người tham gia BHYT. Nhưng chỉ có hơn 2,5 triệu người làm nông nghiệp. Lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT. Nhiều địa phương chưa có người tham gia BHYT. Theo nhóm đối tượng này như Hòa Bình, Lạng Sơn. Bình Thuận, Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau…

Để năm 2025 Việt Nam có 95% dân số tham gia BHYT. BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế báo cáo. Trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT từ 30% hiện nay lên 50%. Cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp. Ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. BHXH Việt Nam còn đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện từ 30% lên 50%. Đối với người thuộc hộ nghèo, từ 25% lên 30%. Đối với người thuộc hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người lao động đóng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn, tối đa không quá 20% mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng dưới đây:

BHXH tự nguyện
Bảo hiểm xã hội tự nguyện
  • Hằng tháng.
  • 03 tháng một lần.
  • 06 tháng một lần.
  • 12 tháng một lần.
  • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần.

Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *