BHXH Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh xét duyệt hưởng ốm đau, thai sản

Đó là một trong những yêu cầu của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đưa ra, khi chứng kiến nhiều nơi, cơ quan bảo hiểm xã hội tại các địa phương phát hiện nhiều sự không đúng về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng BHXH. Cụ thể, qua công tác quản lý, giám sát và kiểm tra, nhiều địa phương phát hiện các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp chứng từ hưởng BHXH không minh bạch, không đúng so với quy định cho người lao động. Có trường hợp lợi dụng điều này, khai thác những kẽ hở để lách luật, trục lợi bất chính, vi phạm pháp luật về chính sách an sinh xã hội của quốc gia.

Để ngăn chặn tình trạng này, cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác thẩm định, giám sát, thanh tra về việc cấp giấy chứng nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh. Nếu phát hiện có điều gì đó bất thường phải dừng chi trả ngay và thu hồi về quỹ số tiền đã chi trả sai quy định kể trên.

BHXH Việt Nam phát hiện nhiều bất thường trong việc xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Ngày 2.6, BHXH Việt Nam đã có công văn gửi BHXH các tỉnh. Thành phố trực thuộc T.Ư về việc chấn chỉnh công tác quản lý. Xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Công văn nêu rõ, thời gian gần đây. Qua công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại. Tố cáo đã phát hiện có tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh (KCB). Thực hiện cấp chứng từ hưởng BHXH không đúng quy định cho người lao động (NLĐ). Để thanh toán chế độ BHXH. Có trường hợp trục lợi chính sách, vi phạm các quy định của pháp luật. Về chính sách an sinh xã hội.

bảo hiểm xã hội Việt Nam
BHXH Việt Nam phát hiện nhiều bất thường trong việc xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Trong quá trình thẩm định hồ sơ ốm đau. Thai sản tại một số nơi đã phát hiện sự bất thường về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN). Với các biểu hiện: cấp giấy chứng sinh, giấy khai sinh không đúng thời gian thực tế sự việc phát sinh. Số lượng GCN được cấp lớn trong thời gian ngắn. Số ngày được nghỉ trên 1 GCN nhiều bất thường. Cấp GCN không đúng tình trạng sức khỏe, tình trạng mang thai… Số GCN do một bác sĩ cấp trong một ngày rất lớn. Vượt xa số lượt khám tối đa cho phép đối với một bàn khám (một bác sĩ).

Tăng cường thanh tra, giám sát để ngăn chặn hành vi trục lợi

Để ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về KCB. Pháp luật về BHXH, gây thất thoát lãng phí, trục lợi quỹ BHXH. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác giám sát. Kiểm tra, thanh tra việc cấp GCN tại các cơ sở KCB đã cấp các GCN. Có dấu hiệu bất thường nêu trên hoặc các dấu hiệu bất thường khác (thanh kiểm tra liên ngành. Kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, đối soát với hệ thống thông tin giám định BHYT…).

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương dừng chi trả ngay. Đối với các chứng từ đã xác định không hợp lý, không hợp lệ. Bằng mọi biện pháp thu hồi về quỹ số tiền đã chi trả chế độ với GCN cấp sai quy định nêu trên. Khai thác triệt để các ứng dụng phần mềm khi xét duyệt hưởng chế độ ốm đau. Thai sản và trong công tác hậu kiểm.

bảo hiểm xã hội Việt Nam
Tăng cường thanh tra, giám sát để ngăn chặn hành vi trục lợi

Áp dụng nhiều công nghệ thông tin vào BHXH

Việc cấp GCN của các cơ sở KCB trên địa bàn cần phải rà soát lại. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra. Trường hợp cần thiết thì chuyển cơ quan công an để điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền để NLĐ để tiếp nhận phản ánh những biểu hiện bất thường về tình trạng nghỉ việc hưởng BHXH của NLĐ trong đơn vị.
Trong 4 tháng đầu năm 2021, BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng mới chế độ ốm đau, thai sản cho gần 3 triệu người. Nhiều biện pháp quản lý được tăng cường như ứng dụng công nghệ thông tin. Các quy trình, thủ tục chi trả, quản lý người hưởng được đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng, góp phần củng cố niềm tin của người thụ hưởng đối với các chính sách an sinh xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *