Ứng dụng VssID được đưa vào sử dụng để khám chữa bệnh BHYT

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay, người dân được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh, tức là nó thay thế hoàn toàn cho thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy truyền thống. Đây là một thay đổi rất lớn mang lại sự tiện lợi cho người dân, ngày 31/5 BHXH Việt Nam đã gửi công văn tới BHXH các địa phương về việc áp dụng ứng dụng VssID trong việc khám chữa bệnh bắt đầu từ 1/6 để tối giản hóa thủ tục và rút ngắn các quy trình khám chữa bệnh.

Khi sử dụng hình ảnh thẻ trên VssID, người dân sẽ không còn phải lo ngại thẻ BHYT bị mất hay quên thẻ, lý do là mỗi thẻ BHYT đã có một mã QR code riêng và được lưu trữ trên máy chủ. Mã QR code này sẽ tự động tăng độ phân giải, tăng độ sáng để làm nổi bật các thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một bước tiến lớn trong việc áp dụng công nghệ số vào các thủ tục hành chính của nhà nước, giúp người dân có thể hạn chế đi lại, không cần phải giao dịch trực tiếp với BHXH với các thủ tục liên quan đến BHYT.

Sử dụng VssID khi đi khám chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy

VssID
Sử dụng VssID khi đi khám chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy

Theo đó, từ ngày 1.6. Người dân được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID. Khi đi KCB thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Theo BHXH Việt Nam, việc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT. Trên ứng dụng VssID trong KCB trên toàn quốc là bước đi thực sự phù hợp. Với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

Người sử dụng thẻ không lo mất. Quên thẻ BHYT như đã xảy ra đối với thẻ BHYT giấy. Đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục KCB của cả người tham gia và cơ sở KCB. Do thẻ có mã QR code được tự động tăng độ phân giải. Tăng độ sáng hiển thị làm rõ các thông tin trên thẻ BHYT. Việc triển khai này còn đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân hạn chế đi lại. Không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH đối với các hoạt động liên quan tới thể BHYT giấy. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế

VssID
Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế (của nhà nước) hay bảo hiểm sức khỏe (của khối tư nhân). Là loại hình bảo hiểm toàn bộ hoặc một phần rủi ro mà một người phải chịu chi phí y tế. Cũng như các loại hình bảo hiểm khác. Rủi ro này được nhiều cá nhân cùng chia sẻ với nhau. Bằng cách ước tính rủi ro tổng thể của rủi ro sức khỏe. Và chi phí hệ thống y tế trong nhóm rủi ro. Công ty bảo hiểm có thể phát triển một cấu trúc tài chính thông thường. Chẳng hạn như phí bảo hiểm hàng tháng hoặc thuế trả lương. Để cung cấp tiền để chi trả cho các quyền lợi chăm sóc sức khỏe được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Lợi ích này được quản lý bởi một tổ chức trung ương, chẳng hạn như cơ quan chính phủ. Doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Y tế Hoa Kỳ. Bảo hiểm sức khỏe được định nghĩa là “bảo hiểm cung cấp việc chi trả các quyền lợi. Do ốm đau hoặc thương tật. Nó bao gồm bảo hiểm cho những tổn thất do tai nạn. Chi phí y tế, tàn tật hoặc tử vong do tai nạn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *