Những điều cần chú ý khi chuyển đổi đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện

Theo Điều 4 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, những chế độ bảo hiểm bao gồm: BHXH bắt buộc có những chế độ như ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất, những người đã tham gia BHXH bắt buộc sẽ được giải quyết các chế độ đã nêu ở trên theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, còn đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ có các chế độ là hưu trí và tử tuất. Khi người dân chuyển đổi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sang tự nguyện thì có những điều cần chú ý.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng cho đến khi ngừng đóng, trong trường hợp người lao động đóng bảo hiểm bị gián đoạn, không liên tục thì thời gian tham gia bảo hiểm sẽ bằng tổng thời gian giữa các lần đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ khác so với BHXH bắt buộc đó là chỉ chi trả cho hai chế độ là hưu trí và tử tuất mà thôi, do đó nếu không nằm trong chế độ chi trả của bảo hiểm tự nguyện thì người lao động không được hưởng.

Phân biệt các chế độ khác nhau giữa BHXH bắt buộc và tự nguyện

BHXH tự nguyện
Phân biệt các chế độ khác nhau giữa BHXH bắt buộc và tự nguyện

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chế độ bảo hiểm bao gồm:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hưu trí, Tử Tuất.
  • Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được giải quyết các chế độ ốm đau. Thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: Hưu trí; Tử tuất

Khi chuyển đổi đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện cần chú ý điều gì?

BHXH tự nguyện
Khi chuyển đổi đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện cần chú ý điều gì?

Theo, khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục. Thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
  • Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
  • Từ các quy định trên, khi người lao động chuyển từ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sang tự nguyện. Thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn được tính vào tổng quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ chi trả cho hai chế độ hưu trí và tử tuất. Do vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cộng nối với bảo hiểm xã hội bắt buộc. Để giải quyết hai chế độ này. Còn những chế độ về thai sản, ốm đau, tai nạn lao động. Bệnh nghề nghiệp thì bảo hiểm xã hội tự nguyện không chi trả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *